Obecné výživové poradenství

Zahrnuje antropometrické měření, měření tělesného složení na přístroji InBody 270 a interpretaci získaných výsledků za pomoci nejmodernějšího softwaru Body-vision a LookinBody 120. Výsledky Vám můžeme zaslat i elektronicky na mail. Pro správnost měření je důležité dodržet podmínky viz pravý sloupec. Měření probíhá ve spodním prádle.

Na základně 3-denního aktuálního jídelního záznamu, který si klient donese, rozebereme a upravíme individuální stravovací návyky. Doporučíme klientovi vhodnou pohybovou aktivitu.

Výživové poradenství probíhá individualizovaně dle domluvy s klientem.

Jak se na měření InBody připravit?

  • nejíst a nepít alespoň 2,5 hod před měřením
  • nepijte alkohol a kofeinové nápoje 12 – 24 hodin před měřením
  • nepřijímejte tabákové výrobky 12 – 24 hodin před měřením
  • necvičit těsně před měřením
  • nesprchovat se ani nesaunovat před měřením
  • zajít si na toaletu
  • odložit kovové šperky a ozdobu
  • analýza probíhá na boso (bez bot i ponožek)
  • opakované měření provádět ideálně ve stejný čas a za stejných podmínek

Měření není vhodné pro osoby s kardiostimulátorem a těhotné ženy

Chtěli byste se nás na něco zeptat? Můžete využít jednoduchý kontaktní formulář

6 + 2 =