Redukční výživa

Zahrnuje antropometrické měření, měření tělesného složení na přístroji InBody 270 a interpretaci získaných výsledků za pomoci nejmodernějšího softwaru Body-vision a LookinBody 120. Výsledky Vám můžeme zaslat i elektronicky na mail. Pro správnost měření je důležité dodržet podmínky viz pravý sloupec. Měření probíhá ve spodním prádle.

Na základně 3-denního aktuálního jídelního záznamu, který si klient donese, rozebereme a upravíme individuální stravovací návyky. Doporučíme vhodnou pohybovou aktivitu.

Sestavíme na míru stravovací harmonogram. Postupnými kroky se zaměříme na redukci tělesného tuku a snižování celkové tělesné hmotnosti. Rozebereme jednotlivé potraviny a vhodně zařadíme do jídelníčku.

Naší zbraní je racionální výživové poradenství a pohybové aktivity místo nesmyslných diet a zázračných přípravků na hubnutí 🙂

Vždy klademe důraz na individuální potřeby klienta.

Jak se na měření InBody připravit?

  • nejíst a nepít alespoň 2,5 hod před měřením
  • nepijte alkohol a kofeinové nápoje 12 – 24 hodin před měřením
  • nepřijímejte tabákové výrobky 12 – 24 hodin před měřením
  • necvičit těsně před měřením
  • nesprchovat se ani nesaunovat před měřením
  • zajít si na toaletu
  • odložit kovové šperky a ozdobu
  • analýza probíhá na boso (bez bot i ponožek)
  • opakované měření provádět ideálně ve stejný čas a za stejných podmínek

Měření není vhodné pro osoby s kardiostimulátorem a těhotné ženy

Na koho se v naší nutriční poradně můžete těšit?

MGR. ING. JANA KUNČICKÁ

Vzdělání a přednášková činnost

od 2016: výzkumná činnost v oblasti bazálního metabolismu

2015: přednáška na konfereci Výživa, potraviny a zdraví

od 2014: doktorský studijní program Hygiena a preventivní lékařství – výživa člověka (Masarykova univerzita)

2012 – 2014: Management sportu (Masarykova univerzita)

2012 – 2013: Chemie a technologie potravin – výživa člověka (Mendelova univerzita v Brně)

2009: Sport a tělesná výchova (Alfonso X el Sabio, Španělsko)

2007 – 2011: Regenerace a výživa ve sportu (Masarykova univerzita)

Chtěli byste se nás na něco zeptat? Můžete využít jednoduchý kontaktní formulář

2 + 9 =